­
webMedicum | Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo przetwarzanych danych w systemie WebMedik objęte jest szczególnym priorytetem i utrzymywane jest na możliwie najwyższym poziomie.

Dane, w szczególności dotyczące stanu zdrowia, należą do bardzo istotnych dóbr osobistych człowieka, które wymagają ochrony. W tym celu stosujemy w systemie WebMedik przewidziane prawem techniczne i organizacyjne środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych m.in. przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Bezpieczeństwo danych zapewniamy poprzez:

rozbudowany system praw dostępu,

system haseł,

ograniczanie dostępu do danych

szyfrowanie danych na poziomie bazy danych